Bluegrass Advent

Vydal Dětský dům SOVA Kladno v roce 1999.
Produkce: Kralupské hudební sdružení.
[one_half][fancy_pre_box]
[mp3player width=200 config=widget_config_modrotisk.xml playlist=bluegrass_advent_1999.xml]
[/fancy_pre_box][/one_half]
[one_half_last]
Bluegrass Advent 1999
[/one_half_last]
[fancy_header variation=“blue“]Texty[/fancy_header]
[toggle title=“Znamení dobra“] D. Linde / D. Žanta

Je půlnoc, právě skončil obyčejný den,
můj dům se ztrácí ve tmách, vidím černo jen,
v té tmě je znamení: růž má se dobrem stát,
v sobě ten příběh mám, co více si přát
na své tváře růž.

Po vyschlé řece asi nemůže plout prám,
člověk je vlastně řekou, každý plní sám,
proč někdy láska mizí a lží se nechá svést,
člověk má pochopit a třeba v slzách nést
na své tváři růž.

Dá se poplivat i prostřený stůl,
a kdo má v ruce místo lásky nůž,
má jen život, který zaslouží si hůl,
nenajde už na své tváři růž.

Kdo lásku nepředstírá, těžko chce být sám,
své srdce otevírá jiným dokořán,
má pro ně slova, která vrátí řece proud a proudu prám,
ó, nestírej růž.
[/toggle]
[toggle title=“Tulák po hvězdách“] D. Falk / O. Turek

Z mých strážců nikdo netuší,
že pouta, která mám
pouze tělu přísluší
v duši schován odlétám.
Albem svých životů
stále se procházím
svůj velký krasohled osudů
s radostí a trápením.

Básník, trhan, mušketýr
věčný anonym,
zálesák i matador
a český Honza s ním.
Král, egyptský faraón,
koudelníkův syn,
chudý student,
či bohatý pán,
ty všechny už jsem žil.

Málo z vás mě zná,
nemám žadný hlas,
překážkou pro mne není
ani prostor a čas.
Jeden známý pán
o mně psal na stránkách
v knížce té,
že se toulám po hvězdách.

Teď z vás už mnohý vytuší,
že pouta, která mám
pouze tělu přísluší
v duši schován odlétám.
Albem svých životů
zas a znovu procházím
svou velkou knihou osudů
s radostí a trápením.
[/toggle]
[toggle title=“Prám dám snům“] R. Rucfer / O. Turek

Do tmy pouští jiskry noční vlak (zase odjíždí)
na žíznivé trávě nádraží zbyl jsm sám
dychtící dráha údolí mě z něho propouští
před sebou jen hvězdnou páru mám.

Léta rány asi zavážou (a ony nepálí)
i z nocí probdělých smývají zášt‘
co pod kůží jí rozezníval vítězný zlý smích
dnes vím, to Pyrrhův úspěch byl, ne náš.

Zamčený vztek, ráno ničil čas snílků, mě budil
z čárek tvých očí zbyl pohled,a víc než led studil
prám dám snům, vidím ten úspěch je zřejmý.

Dál chci skrývat v žáru slunci stín (at‘ mi oplácí)
a směr svým krokům křídly ptáků dát
zas světla nočních vlaků se mnou do tmy ujíždí
a vzpomínkám zbývá jen klidný rám.
[/toggle]
[toggle title=“Irský déšť“] S. Spurgin / O. Turek

Stála tam v dešti zmáčená
Mám trochu strach, snad na rady mé dá
Svatý Petr pootočil příklopem
A vody je plná zem

Tak říkám, že jí smutek nesluší
To jen nebe nás kráká za uši
Ale není třeba si to s ničím plést
Je to jen náš irský déšť

Jsou zas všichni v kole, vem mou dlaň
Směj se a nech se vést
Píšťaly hlas je má teď zbraň
Brání vše, co má kvést
Měj ráda ten irský déšť

Když mraky jdou nebem a slunci lžou
Že nechají je jen krátce nad sebou
Tak vzepři se jim šatem svátečním a tou stejnou náladou

Ty víš všechno špatné má svůj čas
A nezůstane nikdy dlouho v nás
Poposkoč si, pískni a zkus se vznést
Měj ráda ten irský déšť

Tak patu dej dovnitř a špičku vystrč ven
Ať tu naši irskou čtverku pěkně rozjedem
Plný je sál a začíná bál
Jen ať si řádí náš irský déšť

Tak sundej si svetr, ať je jaký chce
Petr A ukaž mu jakou v sobě sílu máš
Že my když jsme v kole
Je nám jedno, že jsme dole
A nemumláme otčenáš
[/toggle]
[toggle title=“Křídla“] Traditional / P. Janiš

Přišel čas, já vím
Musím jít, tak to chodí
Andělé nebeští mě zvou
Čekat nechci dál
Vždyť ta sláva za to stojí
Až mi křídla přišijou

Až mi křídla bílý dají
Závistí zblednou pozůstalí
Přátelé mi pokynou
Andělé už harfy ladí
A hrát pak budou bez přestání
Křídla až mi přišijou

Tak tu stojím sám
V bílý roucho oděn
A hledám známou tvář
Všichni stejní jsme
Máme nad hlavou oheň
Všichni máme svatozář.
[/toggle]
[toggle title=“The Fastest Harp In the South“] Ch. McCoy

Instrumental song
[/toggle]